Dlaczego warto inwestować w nowoczesne wyposażenie szkół?

Wirtualne pracownie szansą na podniesienie jakości nauczania

Nowoczesna szkoła to marzenie wielu uczniów, jak również nauczycieli. W Polsce w większości placówek oświatowych wciąż jednak można spotkać się z wykorzystywaniem wyłącznie tradycyjnych metod nauczania. Tymczasem edukacja z użyciem nowoczesnych technologii niesie ze sobą bardzo dużo zalet. Związane są one nie tylko z urozmaiceniem zajęć i większą motywacją uczniów do nauki, ale także z możliwością rozwoju kompetencji medialnych i informacyjnych młodych ludzi. To również szansa na wzbudzenie zainteresowania przyszłościowymi branżami zawodowymi.

Do nowoczesnych metod prowadzenia zajęć zaliczyć można przede wszystkim te, które  wykorzystują specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie – np. drukarki 3D, gogle wirtualnej rzeczywistości VR czy mikrokontrolery. Gotowe zestawy zobaczyć można w katalogu laboratoria przyszłości na https:/aktin.pl/. Lekcje odbywające się w odpowiednio przygotowanym laboratorium przyszłości VR pobudzają kreatywność i rozwijają wyobraźnię uczniów. Stają się impulsem do rozwijania zainteresowań i poznawania zawodów uważanych za przyszłościowe.

Laboratorium przyszłości
Wirtualne pracownie edukacyjne są szansą na podniesienie jakości nauczania.

Dlaczego szkoły rzadko stosują nowoczesne metody nauczania?

Do głównych przyczyn rezygnacji z prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii zaliczyć można:

  • strach przed nieznanymi urządzeniami elektronicznymi (częściej pojawiający się u nauczycieli);
  • przywiązanie do tradycyjnych metod nauczania i niechęć do zmian;
  • brak umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu;
  • zbyt słabe wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia i brak środków finansowych na ich zakup.

Jak przełamać bariery hamujące rozwój nowych metod nauczania w polskich szkołach?

Wirtualne pracownie to miejsca, które z pewnością stałyby się dla uczniów niesamowitym urozmaiceniem od codziennej nauki z wykorzystywaniem podręczników. Aby jednak doszło do zmian w metodach edukacyjnych, potrzebne są działania, które pomogą nauczycielom oswoić się z używaniem specjalistycznych sprzętów na co dzień. Istotne jest więc przeprowadzanie kursów i szkoleń z zakresu obsługi urządzeń, ale także w dziedzinie edukacji medialnej. Walka z barierami nie może jednak ograniczać się jedynie do wymienionych działań, ponieważ dla wielu szkół największą przeszkodę stanowi brak środków finansowych na zakup sprzętu. Z tego powodu ważne są inicjatywy podejmowane przez rząd – np. projekt Laboratoria Przyszłości, który uruchomiony zostanie 1 września 2022 r. Program realizowany jako jeden z postulatów „Polskiego Ładu” umożliwi szkołom podstawowym uzyskanie funduszy w celu zakupu nowoczesnego wyposażenia. Interesujący sprzęt można obejrzeć tutaj: https://aktin.pl/blog/artykul/29/laboratoria-przyszlosci-%E2%80%93-historyczne-wsparcie.-kazda-szkola-podstawowa-w-polsce-otrzyma-srodki-bez-wkladu-wlasnego.. Plany wprowadzenia tego rodzaju urządzeń do szkół wywierają duże wrażenie – zwłaszcza dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego widoku w polskich szkołach. Już w przyszłym roku szkolnym okaże się, czy laboratorium przyszłości w placówce edukacyjnej spełni swoją rolę i stanie się miejscem, w którym dzieci i młodzież będą nie tylko szybciej przyswajać nowe treści, ale także miło spędzać czas.

Dodaj komentarz